Servicii de administrare imobile Bucuresti si Ilfov prin parteneriat cu AGB Property Management SRL

Pentru oferta de pret sunati la 0722 618 539, in 24 de ore venim sa vedem imobilul si facem oferta de pret

 • Calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de încasare a cotelor de întreținere

 • Transparenta 100%: Interfaţă interactivă prin care se pot vedea: lista facturilor, copia lor ( scanate) modul în care au fost repartizate şi plăţile efectuate

 • Avizier virtual în care pot fi afişate  rapoarte multiple pentru acces proprietari

 • Comunicarea cu locatarii este un aspect important al activităţii unei asociaţii de proprietari – telefonic, SMS, Email, WP

 • Siguranta datelor: salvarea tuturor informatiilor pe un server securizat

 • Afisarea Listelor de Intretinere si a modalitatilor de plata 

 • Repartizarea facturilor de la furnizori și prestatori de servicii, în cadrul listelor lunare de întreținere . Calcularea și repartizarea penalizărilor aplicate de către Asociație sau de către Furnizori

 • Calcularea în regim centralizat a consumurilor de apă în urma citirilor efectuate de Administrator (pentru contoare situate pe casa scarii) sau transmise de către locatari (pentru contoare in interiorul apartamentelor)

 • Posibilitatea de a introduce indeşii contoarelor de apartament (ex: apometre) şi preluarea lor direct în program

 • Aplicarea deciziilor și hotărârilor din cadrul Adunării Generale sau ale Comitetului Executiv

 • Transmiterea de informații către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de intreținere 

 • Plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii

 • Intocmirea Registrului de casă

 • Intocmirea Registrului de banca

 • Intocmirea  registrelor de Evidentă Fond Rulment si Fond Reparații 

 • Incasarea cotelor de întreținere aferente fiecărui apartament  – Casierie / cont bancar al asociatiei /  Automate Self Pay / Orange Money

 • Verificare a stării subsolului, căilor de acces în imobil, spatiile comune
   Intocmește referate de necesitate și prezintă oferte privind intervențiile la părțile comune si le prezinta Comitetului Executiv și Președintelui

 • Verificarea periodică a contoarelor de apă din apartamente (daca este cazul) 
  Participă la recepția lucrărilor în urma solicitării Comitetului Executiv al Asociației ce nominalizează comisia de recepție la terminarea lucrărilor

 • Mentinerea relatiilor cu institutia bancara la care Asociatia are deschis cont

 • Monitorizarea modificarilor ce pot surveni in cadrul Legislatiei in vigoare, in domeniul contabilitatii in partida simpla a Asociatiilor de Proprietari, precum si identificarea modalitatilor de punere a acestora in practica .